NORDLANDSBÅTEN URN
Uppdaterad 2016-03-31


Bakgrund

Många träbåtsälskare och kunskapare inom träbåtsvärlden har uppfattningen att nordlandsbåten är båtarnas Rolls-Royce. Det är en allmogebåt i särklass då den svarar mot alla behov och krav som kan riktas mot en båt. Därför tog vi i föreningen chansen att förvärva en nordlandsbåt när så begavs. I augusti 2005 hämtade vi hem vår nordländare från Melöya. Båten införskaffades inklusive en något defekt Sabb tändkulemotor från fiskaränkan Anne Hegge för 1200 Skr.

Hederyd inspekterar URN innan avfärden till Luleå.


Historia och konstruktion

Urn byggdes 1945 av en båtbyggare i Hemnes utanför Mosjön ca: 10 mil från Mo i Rana. Längden ar ca: 8 m och bredden 2,5 meter. Den har 8 bordgångar  och är byggd av gran förutom kölen som är i furu. Konstruktionsmässigt handlar det om en klinkbyggd båt med galvaniserade nitar och täta kraftiga spant. Under resor till och från Lofoten fanns en särskild mobil ruff för två personer. Denna konstruktion lyftes bort vid själva fisket. Ursprungligen utrustades Urn med en Sleipner motor på 3,5 hk. Båten kunde även seglas med råsegel, sprisegel eller loggertsegel. Alla typer av segel verkar ha förekommit.

Förste ägaren och beställaren av båten var fiskaren Olof Sörensen Mellöya. han fiskade med Urn fram till 1956. En journalist från Örnäs köpte båten 1970 för att använda den som fritidsbåt. Men 1975 blev hon igen en riktig fiskebåt när Asbjörn Hegge från på Mellöya köpte den. Det var från hans änka som föreningen köpte Urn i augusti 2005.