FÖRENINGEN

Uppdaterad 2017-04-28 med ett reportage från Norrbottens Kurir.
Uppdaterad 2017-04-29 med dokumenten från Årsmötet för 2016.
Uppdaterad 2017-05-03 med dokument och bilder från Båtbyggartraditionen på "Platsen" i Siknäs.

Föreningen Allmogebåtar i Luleå (FAB Luleå) bygger inte bara träbåtar. Vi försöker också bevara kunskapen om hur båtarna användes en gång i tiden. Det är inte alltid så lätt som man först kan tro. En hel del kunskap håller redan på att gå förlorad.

Lika viktigt som det är att vi bevarar kunskapen om gamla allmogebåtar, är det att vi har trevligt då vi skapar något tillsammans. Sedan några år har vi en egen verkstad och klubblokal på Granudden.

Boman tjärar ekan vid infarten till Allmogebåtar i Granudden

Lokalen är vinterbonad och tillgänglig för dig som är medlem året runt. Den har bra utrustning maskin- och verktygsmässigt. Som medlem har du tillgång till hela föreningens utbud som bl.a. innebär tillgång till verkstan och gratis nyttjande av våra båtar i Granuddens Marina. Det är inte bara gubbar som gillar att bygga eller renovera båtar. Vi har några tjejer med i föreningen och vi vill gärna ha fler tjejer i alla åldrar. Att bygga allmogebåtar är inte bara att snickra. Det handlar om planering, virkesuttag, smide, segelsömnad och mycket annat. Allt enligt gamla traditioner. Bli medlem nu! Stöd vår verksamhet och skaffa dig ett nytt intresse.

Föreningen består av ungefär hundra medlemmar och har en egen välrustad verkstad ute på Granudden/Bergnäset. Vi träffas dagtid varje måndag och onsdag under höst, vinter och vår för att gemensamt producera och restaurera träbåtar. Sommartid är vi på sjön med egna eller föreningens båtar. Om du vill bli medlem så gör gärna ett besök hos oss i vår verkstad på Granudden.

Styrelsen 2017 består av Daniel Hornberg (ordförande), Ove Skoog, Rasmus Granberg,
Mats Eriksson och Kjell Sundwall med suppleanterna Hans Zackari och Nils-Erik Holmgren.

 

MEDLEMSAVGIFT

Föreningens årliga medlemsavgift är 200 SEK.
Den sätter du in på vårt nya Bankgiro: 659-8445 senast 1:a juni.

Om du söker medlemskap i Riksföreningen Allmogebåtar får du fyra nummer av deras medlemspublikation ”Träbiten” när du betalat in 250:- på deras Plusgiro: 202 85-3

Föreningen Allmogebåtar, Luleå 1999–2010 - En krönika i bilder sammanställd av Lars-Gunnar Boman. Tryckt på Luleå kommuns tryckeri 2010.

Klicka på bilden bredvid för att se (och hämta hem) hela krönikan. (46 sidor)

Omslagsbild: Båten med skylten står vid infarten till Föreningen Allmogebåtars anläggning på Granudden i Luleå. Foto: Lars-Gunnar Boman.

Bakgrund: Den 14 juni 1999 träffas sju personer på Rödlundska Gården, Luleå, för att bilda ett lokalt arbetslag för allmogebåtar.  En interimsstyrelse väljs och Rune Sundmark utses till ordförande.