LÄNKAR
Uppderade 2018-04-11

Organisationer & Föreningar

  Föreningen Allmogebåtar – Sverige

  Svenska Segelfartygsföreningen

  Svenska båtunionen

  Svenska kryssarklubben

  Sjövärnskåren

  Kustbevakningen

  Sjöfartsverket

Båttillbehör

  Träbåtsakuten

  Tackel & Tåg

  Erlandsons Trade AB

  Lysande Sekler AB

  Mats Båtbyggeri

  Hjertmans Båttillbehör

  Viedec AB

Luleå skärgård

  Båtliv Luleå

  Luleå skärgårdÖvrigt

  Bilder från FAB Luleå

  Nautiska Magasinet

  WoodenBoat

  Risør og Moen Trebåtbyggeri

En akterhals sättas på båten "Solrik". Akterhals är en bordplanka som utgår från båtens akterstäv. För- och akterhalsarna till ”Solrik” tas ut när det är dags att byta ut bordplankorna i fören och aktern. Den här videon visar hur man hämtar en bordplanka från ånglådan och skjuter in den under en kloss som är placerad i aktern. När plankan är kilad fast i aktern kan den böjas in i främre delen. Man sätter några stöd mot marken för att hålla plankan på plats. Plankan slås sedan akterut tills den ligger mot spunningen i aktern. Sen kan främre ändan passas in. När den är på plats trycks plankan in sitt läge med hjälp av domkrafter, kilar och en stor slägga.

Skutor i Norden

  S/Y Nordhav

  Kustkultur i Finland