Germandö fyrplats
(Klicka på bilden för att se den i full storlek)
Uppdaterad 2016-03-31


Fyrplatsen blir ett nytt projekt som föreningen avsätter tid och resurser för att skapa ett nytt besöksmål i södra delen av Luleå skärgård.

Vi mudrar den gamla hamnen och hoppas hinna bygga en ny hamnstuga med bastu och hygiendel redan under sommarsäsongen 2013. Hamnen är finansierad av föreningen samt Luleå kommun och Länsstyrelsen.

Ambitionen är att vi redan i sommar kan erbjuda båtfolket en trygg hamn och ett skönt bastubad. Dessutom kommer vi att ha Hamnstugan som får storleken 7x3 meter. Den är EU-finansierad av Mare Boreale som går in med 50 % projektmedlen. Föreningen svarar för resterande kostnader samt omfattande egna arbetsinsatser både i hamnen och i bygget av hamnstugan. Båtar till utlåning i hamnen.

Det gamla fyrhuset och den nya fyren Gamla hamnanläggningen - fotograferad från fyren